Gas

Canalitzacions i revisions de gas propà o natural en instal.lacions interiors, exteriors i soterrades

Podem instal·lar, modificar, ampliar, revisar, mantenir, reparar i certificar qualsevol tipus d'instal·lació de gas domèstica, industrial o col·lectiva.

Cuina Gas

Ens encarreguem de gestionar i tramitar tota la documentació necessària per a la legalització de la instal·lació en l'Entitat Col·laboradora de l'Administració, i la contractació amb la companyia subministradora.