Electricitat

Instal.lacions i reparacions en baixa tensió. Projectes, càlculs i legalitzacions d'instal.lacions.

Tramitació i legalització en el Servei Territorial d'Indústria

Instalació i manteniment de quadres de potència, control i protecció.

Reparació i esmena d'anomalies o defectes de la instal·lació.

Comprovacions, mesuraments i verificacions en les instal·lacions elèctriques en funció de les necessitats específiques en cada cas.

Assesorament per reduïr consums i potència.

 Cuadre elèctric                 Llum led