Regs automàtics

Disseny i instal.lació de tot tipus de rec. Colaborem amb Aiguasplit (piscines) i Garden Sant Pere (Jardins)

L'èxit del reg automàtic és que aporta la quantitat d'aigua que necessita cada planta, de forma localitzada i amb la periodicitat adequada. Per això no hi ha un disseny únic de sistema de reg automàtic. Ha de respondre a les necessitats de cada jardí. Per a això s'han de triar els emissors que millor s'adaptin als diferents tipus de cultiu.

El cost de la instal·lació és petit i s'amortitza de seguida amb l'estalvi d'aigua. Però, a més, resol un problema freqüent del jardiner aficionat: qui s'ocuparà de les plantes mentre està de vacances. El reg programat ho farà!

Reg Automàtic

Som especialistes en la instal·lació de regs automàtics.

EN QUÈ CONSISTEIX UNA DE REG AUTOMÀTIC

Els elements bàsics d'un sistema de reg automàtic per al jardí, hort o balcó són els següents:

Programador: Mitjançant un temporitzador, el programador envia un senyal a l'electrovàlvula perquè obri o tanqui el pas de l'aigua. Si es tracta de jardins petits, el programador i l'electrovàlvula poden estar integrats. Alguns programadors disposen a més d'un sensor de pluja que suspèn el reg quan plou.

Electrovàlvula: Regula el pas d'aigua en els temps i freqüències que li marca el programador. Si en una mateixa instal·lació s'empren diferents tipus d'emissors (per exemple, goters i aspersors) és convenient dividir el reg en tants sectors com tipus d'emissors hagi. La raó és perquè cadascú treballa a diferent pressió i amb temps de reg diferents. Cada sector tindrà la seva pròpia electrovàlvula connectada al programador.

Regulador de pressió: És un element important que redueix i estabilitza la pressió de treball que arribarà als emissors.

Filtre: Impedeix el pas i recull les partícules en suspensió que podrien obturar els emissors.

Canonada i enllaços: Per ells circula l'aigua fins a les plantes. S'han de tenir en compte els diàmetres que recomanin al centre de jardineria atenent a les dimensions del jardí.


Emissors: Són els aspersors, difusors, goters, microaspersors, etcètera. El nostre agraïment a Gardena per la seva col·laboració i supervisió d'aquest article. Hi ha sistemes de reg automàtic que permeten integrar degoteig continu i microaspersió.

Treballem amb la marca Rainbird